Skip to content

Vil du bidra til å gjøre vår situasjon bedre?

Dette er vårt forslag til å bedre norsk asylpolitikk:

  • Amnesti er en god løsning for lengeværende papirløse. Se til England, Finland og Tyskland, som har gjennomført amnesti.
  • Ventingen i seg selv skaper dårlig fysisk- og psykisk helse. Gi asylsøkere et raskt svar på søknaden. Kort ned ventetiden til 3.-6. måneder.
  • Ivareta rettssikkerheten til asylsøkere ved å opprette domstoler og legge ned UNE (Utlendingsnemnda).
  • Styrk Landinfo slik at de kan samle inn omfattende informasjon om situasjonen i de forskjellige landene. De er nødt til å gå bakenfor det etablerte for å samle reell informasjon.
  • Arbeidstillatelse for lengeværende papirløse. Ikke kast bort menneskelige ressurser og våre liv. Vi er i Norge og vil bidra inn til samfunnet, ikke minst vil vi forsørge oss og familien vår.

Dette kan du gjøre:

  • Skriv brev til Stortinget.
  • Stem på et parti som vektlegger humanitet i asylpolitikken.
  • Bli en del av vårt nettverk. Følg oss på Facebook.
  • Eller ta kontakt hvis du ønsker å støtte oss eller hjelpe oss på noen måte.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter