Skip to content

Her kan du kreve tilbake trygdeavgift

Skattepenger

Nå kan du registrere deg hos oss for å kreve tilbakebetalt penger fra skatteetaten.

I perioden 2000-2010 var det mange ureturnerbare asylsøkere som hadde skattekort og fikk arbeide og betale skatt. Men skattemyndighetene gjorde en feil, og krevde inn trygdeavgift selv om skattyteren ikke var medlem i folketrygden. Det var feil, og disse pengene vil vi forsøke å kreve tilbake til dem det gjelder.

Mennesker i Limbo ønsker å samordne kravene mot skatteetaten. Fordelene med et samordnet krav er at:

  • Vi får en samlet oversikt over situasjonen og kan også forberede å fremme krav om arbeidsgiveravgift og skatteoppgjør
  • Vi kan sikre en ryddig prosess der alle formaliteter håndteres riktig
  • Vi kan legge maksimalt press på myndighetene gjennom grundig saksbehandling og gjennom oppmerksomhet i media
  • Vi vil benytte advokater for å sikre kvaliteten på kravet
  • Vi vil vurdere behovet for rettslig forfølging av kravet dersom skatteetaten ikke gjør opp for seg frivillig

For å finansiere dette vil vi kreve maksimalt 10% av det beløpet som skatteetaten tilbakebetaler. Vi kommer tilbake med mer detaljer når vi har fått oversikt over hvor mange interesserte det er, og hvor mye penger det kan være snakk om.

Hvis du er interessert i å delta i et slikt felleskrav må du:

  1. Lese veiledningen
  2. Skrive ut papirskjemaet og skrive alle svarene nøye på det. Dette er en kladd.
  3. Registrere deg som interessert. Dette er uforpliktende. Når du trykker “Submit” sendes skjemaet inn til Mennesker i Limbo for manuell viderebehandling.

Når du har sendt inn skjemaet vil du få en epost med mer informasjon innen 14 dager.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter