Skip to content

De usynlige dødsfallene

NRK belyser litt av situasjonen i Limbo

“Hvis Dureettii Moskee Daddafoo dør blir hun aldri en synlig del av noen statistikk. Ingen registrerer nemlig hvordan asylsøkere dør i Norge – det finnes ingen tall på hvor mange som tar livet sitt.”

NRK belyser litt av situasjonen for oss i Limbo. Les dette her: https://www.nrk.no/norge/xl/de-usynlige-dodsfallene-1.14108792

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter