Her kan du kreve tilbake trygdeavgift

Nå kan du registrere deg hos oss for å kreve tilbakebetalt penger fra skatteetaten.

I perioden 2000-2010 var det mange ureturnerbare asylsøkere som hadde skattekort og fikk arbeide og betale skatt. Men skattemyndighetene gjorde en feil, og krevde inn trygdeavgift selv om skattyteren ikke var medlem i folketrygden. Det var feil, og disse pengene vil vi forsøke å kreve tilbake til dem det gjelder.

Mennesker i Limbo ønsker å samordne kravene mot skatteetaten. Fordelene med et samordnet krav er at:

  • Vi får en samlet oversikt over situasjonen og kan også forberede å fremme krav om arbeidsgiveravgift og skatteoppgjør
  • Vi kan sikre en ryddig prosess der alle formaliteter håndteres riktig
  • Vi kan legge maksimalt press på myndighetene gjennom grundig saksbehandling og gjennom oppmerksomhet i media
  • Vi vil benytte advokater for å sikre kvaliteten på kravet
  • Vi vil vurdere behovet for rettslig forfølging av kravet dersom skatteetaten ikke gjør opp for seg frivillig

For å finansiere dette vil vi kreve maksimalt 10% av det beløpet som skatteetaten tilbakebetaler. Vi kommer tilbake med mer detaljer når vi har fått oversikt over hvor mange interesserte det er, og hvor mye penger det kan være snakk om.

Hvis du er interessert i å delta i et slikt felleskrav må du:

  1. Lese veiledningen
  2. Skrive ut papirskjemaet og skrive alle svarene nøye på det. Dette er en kladd.
  3. Registrere deg som interessert. Dette er uforpliktende. Når du trykker «Submit» sendes skjemaet inn til Mennesker i Limbo for manuell viderebehandling.

Når du har sendt inn skjemaet vil du få en epost med mer informasjon innen 14 dager.

Internasjonal interesse for kunstprosjekt

Her kommer det gode nyheter til dere i Mennesker i Limbo. Historiene som ble delt av Weriktu, Sara og Arya i 2016 blir vist internasjonalt.

Filmen «Finding Gaiden: Delete» som ble laget sammen med de britiske kunstneren David Blandy og Larry Achiampong har blitt en del av det Engelske Kulturrådet kunstkolleksjon og vil bli vist på Bury Art Museum & Sculpture Centre mellom 3 februar – 31 mars i 2018. Her er linken til deres webside: http://buryartmuseum.co.uk/Moving-Image-Gallery. Filmen ble også vist i USA ved Fort Worth Contemporary Arts i Texas mellom 25 August – 7 oktober 2017 (https://www.artsy.net/show/fort-worth-contemporary-arts-david-blandy-and-larry-achiampong-finding-fanon).

Vi har vært i kontakt med David og Larry som også ønsker å donere £1000 til Mennesker i Limbo takke for støttet de fikk med å lage prosjektet. For dem var dette en viktig erfaring som de vil ta med seg i sin kunstneriske praksis.

Filmen fortsatt tilgjengelig på vår webside hvis noen ønsker å se den: https://www.praksisoslo.org/internet-projects/2016/12/qjcwgejujazroy7jb8emx9rcfdoj5z

Vennlig hilsen,
Charlotte og Nicholas